Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp 24 mars 2021

Hitta på sidan

Digitalisering av uppgifter om små avlopps­anläggningar

HaV:s projekt “Digitalisering små avloppsanläggningar” syftar till att underlätta för kommunerna att lämna den information om små avloppsanläggningar som andra myndigheter behöver men också att underlätta tillgång till e-tjänst för ansökan/anmälan samt att förbättra möjligheten att bedriva riskbaserad tillsyn.

Automatiserad överlämning av uppgifter om små avloppsanläggningar

Bakgrunden till projektet är att det är svårt och tidskrävande för kommunerna att med tillräckligt bra kvalitet få fram den information om små avloppsanläggningar som HaV, Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna behöver för belastningsberäkningar, rapportering till EU och uppföljning av kommunernas tillsyn av små avloppsanläggningar. Inom projektet har HaV därför tagit fram en informationsmodellExcel med rekommendationer om vilka uppgifter kommunernas ärendehanteringssystem minst bör innehålla.

Användarföreningarna (genom Falkenberg, Västerås och Uddevalla kommun) för de tre största ärendehanteringssystemen har, i samverkan med oss på HaV, beställt den gemensamma informationsmodellen för de tre respektive systemen. Ärendehanteringssystemen har under år 2020 implementerat informationsmodellen och gjort de anpassningar som behövs för att en automatisk överlämning av uppgifter till HaV ska fungera. För de kommuner som använder sig av dessa system kommer det därmed att finnas möjlighet till automatisk överlämning av de uppgifter som HaV och övriga myndigheter behöver när kommunerna byter till den senaste versionen av ärendehanteringssystemet.

Kommunerna behöver uppdatera sina register

För att alla uppgifter om små avloppsanläggningar ska kunna skickas automatiserat från kommunerna till HaV så behöver kommunerna komplettera sina digitala register så att de blir mer fullständiga. Tips på hur komplettering med de fastigheter där uppgifter saknas kan göras finns i HaV:s Vägledning för effektiv tillsynPDF under rubriken ”Uppdatera avloppsregistret innan tillsyn”.

E-tjänst för ansökan/anmälan

Som ett led i att kommunerna ska få mer fullständiga uppgifter i sina register så har vi även tagit fram material som kan underlätta framtagandet av e-tjänst för ansökan/anmälan av en liten avloppsanläggning. Kravspecifikationer, användningsfall med mera finns på vår rapportsida.

Under våren kommer vi tillsammans med några kommuner påbörja utvecklingen av delade e-tjänster på de av kommuner mest använda e-tjänsteplattformarna. Att e-tjänsterna är delade innebär att samma faktiska e-tjänst kan användas av flera kommuner och att ansökningarna från dem skickas vidare in till den aktuella kommunens ärendehanteringssystem.

Planen är att en representantkommun för varje e-tjänsteplattform, utifrån HaV:s specifikation, bygger en tjänst för ansökan/anmälan för alla de kommuner som använder samma plattform. Förhoppningen är att delade e-tjänster ska vara tillgängliga i en första version till sommaren 2021.

Publicerad: 2021-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion