Rätt att ställa högre krav än vad som motsvarar hög skyddsnivå

Sammanfattning av domar från den 28 juni 2017 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 5802-16, M 5910-16 och M 5911-16. Mark- och miljööverdomstolen delar underinstansernas slutsats att det var rätt att ställa högre krav än vad som följer av kraven på hög skyddsnivå för miljöskydd när utsläpp sker till en recipient som är särskilt känslig för utsläpp av näringsämnen. Vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla har domstolen även beaktat följden av om flera avloppsanläggningar i området skulle anläggas med rening som motsvarar de sökta anläggningarna.

Publicerad: 2017-08-16
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion