Hitta på sidan

Dumpning

I Sverige är det förbjudet att dumpa avfall i vatten. För att få genomföra en dumpning krävs det en dispens från förbudet.

Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelserna som är de som tar de flesta besluten om dispens från förbudet. I vissa fall kan en dispens prövas av mark- och miljödomstol i samband med en tillståndsansökan enligt miljöbalken.

På dessa sidor har vi försökt samla vissa av de ärenden som vi har beslutat eller yttrat oss i.

Vi har även valt att redovisa enstaka beslut från domstolarna för att de är intressanta ur en viss frågeställning.

Domar

 1. Ansökan om muddring och dumpning för Sjöfartsverket och Göteborgs hamns projekt Skandiaporten.

  Mark- och miljööverdomstolen lämnade inte dispens till dumpning av förorenade muddermassor.

 2. Luleå hamn, Malmporten

  Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning.

 3. Nej till dumpning av muddermassor i centrala Hake fjord

  Mark- och miljööverdomstolen slår fast att Länsstyrelsens beslut om att inte lämna dispens för dumpning i Hake fjord gäller.

 4. Göteborgs hamn, dumpning

  Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning

 5. Norrtäljehamn muddring och dumpning

  Vissa massor fick inte dumpas

Publicerad: 2016-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion