Ansökan om muddring och dumpning för Sjöfartsverket och Göteborgs hamns projekt Skandiaporten.

Mark- och miljööverdomstolen lämnade inte dispens till dumpning av förorenade muddermassor.

Sjöfartsverket ansökte om muddring och dumpning för projektet Skandiaporten som drivs tillsammans med Sjöfartsverket och Göteborgs hamn. Domstolen lämnade inte dispens till dumpning av förorenade muddermassor.

Se dom i mål VM 5520-20 från 2022-09-29 Pdf, 1 MB.

Publicerad: 2022-10-06
Uppdaterad: 2018-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion