Göteborgs hamn, dumpning

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning

I samband med en ansökan om dispens från förbudet mot dumpning enligt 15 kap 31-33 §§ miljöbalken beslutade Havs- och vattenmyndigheten bl.a. om ett begränsningsvärde för TBT på 50 µg/kg TS.

Bolaget överklagade begränsningsvärdet för TBT till Mark- och miljööverdomstolen som avslog överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen M 1260-14 (2015-05-05)

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion