Nej till dumpning av muddermassor i centrala Hake fjord

Mark- och miljööverdomstolen slår fast att Länsstyrelsens beslut om att inte lämna dispens för dumpning i Hake fjord gäller.

Trafikverket ansökte om dispens från dumpningsförbudet för att i centrala Hake fjord utanför Göteborg dumpa muddermassor uppkomna vid arbetet med Marieholmsförbindelsen. Länsstyrelsen lämnade inte dispens.

Då överklagade Trafikverket till mark- och miljödomstolen som lämnade dispens.

Länsstyrelsen med flera överklagade detta beslut och Mark- och miljööverdomstolen ändrar sedan domen och fastslår Länsstyrelsens tidigare beslut.

Se dom i mål M 837-16 från 2016-05-24 Pdf, 274.9 kB.

Mark- och miljööverdomstolen delar Länsstyrelsens bedömning att platsen är olämplig bland annat med hänsyn till risken för erosion av sediment från platsen efter dumpning.

Publicerad: 2016-06-08
Uppdaterad: 2018-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion