M 5822-16 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5822-16
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-03-23
Kommun: Orust

Slutsats

Naturliga våtmarker ingår inte en avloppsanläggning

Det var hög skyddsnivå för avloppsutsläpp till ett våtmarksområde med det sällsynta fosforskyende halvgräset ag.

Sammanfattning