Naturlig våtmark kan inte anses utgöra ett reningssteg i en avloppsanläggning

Sammanfattning av dom den 23 mars 2017 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 5822-16. Det har varit rätt att ställa krav på hög skyddsnivå för en avloppsanläggning ansluten till en vattentoalett, bland annat
med hänsyn till att vattnet från avloppsanläggningen passerar en våtmark som är ekologiskt värdefull.

Av domen framgår även att en naturlig våtmark inte kan anses utgöra ett reningssteg i en avloppsanläggning. Däremot kan en anlagd
våtmark som är utformad för reningsändamål och som hanteras på rätt sätt ingå i en avloppsanläggning.

Publicerad: 2017-04-27
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion