Hitta på sidan

Yttrande angående tillstånd till avloppsanläggning på fastighet i Orust kommun, målnummer M 5822-16

Vi anser att tillståndsansökan gällande ny avloppsanläggning bör relateras till hög skyddsnivå beträffande miljöskydd. Motivet till denna bedömning är att utsläppet av renat avloppsvatten ska ske till Storehamns våtmarksområde som enligt myrplanen är utpekat som skyddsvärt och där lämpliga
habitat för ag (Cladium marsicus) finns.

Ansökan gäller en avloppsanläggning på en fastighet i Orust kommun.

Publicerad: 2016-11-16
Uppdaterad: 2018-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion