Kan funktionen hos en liten avloppsanläggning bedömas genom provtagning av smittämnen i en närbelägen recipient eller dricksvattenbrunn?

Vid tillsyn av en befintlig liten avloppsanläggning behöver smittskyddsriskerna bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet. Lagstiftning och rättspraxis utgår i första hand från att avloppsanläggningen behöver vara utförd med en sådan teknik att tillräcklig rening av sjukdomsframkallande organismer kan förutsättas ske i anläggningen, se till exempel MÖD M 3388-22 och MÖD M 4075-20.

Frånvaron av indikatororganismer i en recipient eller i en dricksvattenbrunn som ligger i närheten av en avloppsanläggning har av MÖD inte tillmätts någon betydelse när fullgott reningssteg efter slamavskiljning har saknats vid utsläpp av WC-vatten, se till exempel MÖD M 7165-13 , MÖD 3244-15 och MÖD M 13819-19.

De vanliga indikatororganismerna E. coli och Intestinala enterokocker finns dessutom inte bara i tarmkanalen hos människor utan även hos andra varmblodiga djur. Skulle dessa indikatororganismer påvisas i en närbelägen recipient eller dricksvattenbrunn kan de vara spår av annat än just avloppsvatten.

Analys av indikatororganismer (till exempel E. coli och Intestinala enterokocker) i en recipient såsom ett dike eller en sjö, för att bedöma hur väl en närbelägen avloppsanläggning fungerar, innebär svårigheter - bland annat för att det finns en utspädningsfaktor som kan variera över tid. En analys av eventuell mikrobiell förorening av en närliggande dricksvattenbrunn ger motsvarande svårigheter vid tolkningen av analysresultatet.

Hur vattnet rör sig mellan en avloppsanläggning och en dricksvattenbrunn är inte konstant över tid utan kommer att påverkas av till exempel belastningen på avloppsanläggningen, grundvattennivåer, uttagsmängderna i dricksvattenbrunnen med mera. En provtagning ger därför endast en ögonblicksbild av föroreningssituationen.

Se även frågorna

Publicerad: 2023-02-10
Sidansvarig: Webbredaktion