Hitta på sidan

Kan riktvärden för smittämnen i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om badvatten användas för bedömning av små avloppsanläggningar ?

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) innehåller vissa nivåer för förekomst av E. coli och Intestinala enterokocker, men dessa nivåer ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvalitet enligt badvattenförordningen.

E. coli och Intestinala enterokocker är tarmbakterier och används som så kallade indikatororganismer för att bedöma badvattenkvalitet baserat på längre provserier över flera år. Indikatororganismer betyder att de valts ut för att de är enkla att mäta och kan indikera att det finns andra farligare sjukdomsframkallande smittämnen närvarande, men rikt- och gränsvärden för Intestinala enterokocker och E. coli i badvatten kan inte direkt översättas till rikt- eller gränsvärden i ett renat avloppsvatten.

Se även frågorna

Publicerad: 2023-02-10
Sidansvarig: Webbredaktion