Minireningsverk bör kompletteras med efterpolering

Sammanfattning av Mark- och miljööverdomstolens dom den 31 januari 2014, mål nr M 2137-13. Det är skäligt att ställa krav på att minireningsverk ska kompletteras med efterpolering för att reducera bakterier/smittämnen.

Publicerad: 2014-05-28
Sidansvarig: Webbredaktion