M 1382-17 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 1382-17
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2017-07-14
Kommun: Bergslagen

Slutsats

Krav på skyddsåtgärder måste vara både miljömässigt väl motiverade och ekonomiskt rimliga. Att enbart ange att en anläggning är placerad inom 100 meter från öppet vatten är inte tillräckligt som skäl för att kräva kväverening vid ett avloppsreningsverk dimensionerat för 360 pe.

Sammanfattning