M 10805-15 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 10805-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2016-12-14
Kommun: Aneby

Slutsats

Befintlig infiltration från 1997 ansågs kunna kompletteras med fosforfällning eller liknande för att uppnå hög skyddsnivå. Kostnaden ansågs rimlig eftersom recipienten var starkt övergödd.

Utsläpp av WC-spillvatten förbjöds.

Sammanfattning