Mark- och miljööverdomstolen godtar beräkningsmodell för bedömning av lämplig skyddsnivå

Sammanfattning av domar från den 14 december 2016 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 10800-15 och M 10805-15.Vid bedömning av vilken skyddsnivå som ska gälla för anläggningar som ligger i avrinningsområden med övergödningsproblem har domstolen utgått från den beräkningsmodell som nämnden använt, samt beaktat följden av om flera avloppsanläggningar i samma område anläggs med rening som inte motsvarar hög skyddsnivå.

Mark- och miljööverdomstolen godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå.

Referat av domar från den 14 december 2016 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 10800-15 och M 10805-15. Pdf, 224.4 kB.

Dom, mål nr. M10800 -15

Dom, mål nr. M10805 -15

Publicerad: 2017-01-27
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Webbredaktion