Små avlopp med fosforfälla

Resultat från tillsyn och provtagning av små avlopp
med fosforfälla.

Sammanfattning av rapporten

Detta är en delrapport i projektet Enskilda avlopp – fosforfällor som bedrivits av Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland.

Projektet startades med syftet att underlätta handläggningen av små avloppsanläggningar med fosforfälla. Detta skulle bland annat ske genom framtagning av rutiner för tillsyn och sammanställning av information. Syftet var också att undersöka om dagens rekommenderade bytesintervall är tillförlitliga.

Eftersom leverantören tidigare rekommenderat att man byter filtermassa om pH-värdet sjunker under 9.0, så undersöktes även sambandet mellan pH-värde och funktion. Inom projektet togs stickprov på ett stort antal, 54 stycken, avloppsanläggningar med slamavskiljare, markbädd och fosforfälla. En enkätundersökning om fastighetsägarnas erfarenheter och upplevelse kring sin anläggning samlades också in.

Publicerad: 2017-01-30
Sidansvarig: Webbredaktion