Vilka typer av åtgärder på befintliga små avlopps­anläggningar kräver ett nytt tillstånd eller en anmälan?

Alla åtgärder där själva avloppsanläggningen ändras i sådana delar som avser funktioner som är viktiga i anläggningen dvs. tekniken ändras i anläggningen (se M 5369-09) eller där lokaliseringen av viktiga delar av anläggningen ändras, är att jämställa med inrättande av en anläggning och är därför tillståndspliktiga (se M 2275-13).

MÖD har tidigare ansett att byte av spridarrör och installation av en fördelningsbrunn tillsammans med omständigheten att det inte kunde fastställas om avloppsanläggningen samtidigt hade omlokaliserats är en sådan åtgärd som inte ryms inom tidigare tillstånd. Dessa åtgärder ansågs därför tillståndspliktiga (se M 4569-13 och vårt referat Pdf, 79.3 kB.) och motsvarade alltså ett inrättande av avloppsanläggning.

I en annan dom från MÖD som gällde inrättandet av en ny infiltrationsanläggning med en annan placering än vad som angetts i tillståndet konstaterar domstolen att omlokaliseringen av infiltrationsbädden tillsammans med den nya infiltrationstekniken var att jämställa med inrättande av en ny anläggning (se M 4569-13 och vårt referat Pdf, 406.5 kB.).

En åtgärd som enbart förändrar förutsättningarna för rening av avloppsvattnet - utan att ändra teknik eller lokalisering - är anmälningspliktig, till exempel att gräva om en markbädd eller infiltration inom ramen för ett tidigare givet tillstånd. Om den anmälda renoveringen av en gammal anläggning inte kommer att leda till att anläggningen uppfyller kraven i miljöbalken kan det leda till att anmälan om renovering inte godtas. Ett exempel kan vara om en äldre anläggning avses uppdateras med samma föråldrade teknik som då den anlades.

Publicerad: 2017-01-30
Uppdaterad: 2023-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion