Juridiken kring vatten och avlopp

En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

Omslag till rapport. Illustration.

Om rapporten

Vi har samlat bestämmelserna som reglerar dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering, inklusive dagvatten. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till att förenkla kunskapsinhämtandet för berörda beslutsfattare. Utgångspunkten är de EU-direktiv som finns men störst fokus har lagts på de nationella författningar som styr dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenhanteringen.

Målgruppen för rapporten är tjänstemän och förtroendevalda hos kommunerna en även handläggare vid andra myndigheter, som kommer i kontakt med frågor som rör vatten och avlopp.

Publicerad: 2015-12-11
Sidansvarig: Webbredaktion