Amerikansk hummer | Homarus americanus

Amerikansk hummer är en främmande art som förekommer i Sverige.

Hitta på sidan

Fakta

  • Latinskt namn: Homarus americanus
  • Svenskt namn: amerikansk hummer
  • Organism: kräftdjur
  • Livsmiljö: Marin
  • Ursprung: Västra Atlanten
  • Första fynd i Sverige: 2008 (Smögen)
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Amerikansk hummer i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 193 kB.

Den amerikanska hummern kommer ursprungligen från Nordamerikas ostkust. Den fiskas och exporteras levande till andra delar av världen, även till Sverige.

Hur känns de igen?

Färgen på amerikansk hummer varierar från individ till individ. De flesta är olivgröna eller grönbruna. Färgen kan variera baserat på diet, ärftlighet och exponering för ljus. Röda, albinofärgade och till och med blå exemplar har observerats. De kan också ha orange, rödaktiga, mörkgröna eller svarta fläckar och en blåaktig nyans vid lederna.

Amerikansk hummer kan uppnå en maximal kroppslängd på 64 cm, men är vanligtvis runt 25 cm. Denna art är en av de största tiofotade arterna som är kända när det gäller kroppslängd. Den största kända hanen vägde 19,25 kg och var 63,4 cm lång medan den tyngsta honan vägde 8,35 kg. Amerikansk hummer kan bara öka sin storlek genom att fälla skal regelbundet. Åldern vid första mognaden är cirka 3-4 år med en kroppsvikt på 200-700 g.

Den amerikanska hummern saknar vita prickar, till skillnad mot europeisk hummer.

Den amerikanska hummern saknar vita prickar, till skillnad mot europeisk hummer. Foto: Vidar Öresland

Det första av de fem paren ben är asymmetriska och modifierade för att bilda den stora klämma-klo och den lilla, skärande eller fångande klo. Sex par simmarfötter finns under buken, det sista paret förstorat för att bilda stjärtfläkten.

Under den tagg som sitter längst fram (panntaggen) har amerikansk hummer ytterligare en eller två små taggar. De finns inte hos europeisk hummer.

Även om färg, morfologi och kroppsproportioner vanligtvis är något olika mellan den amerikanska och europeiska hummern (Homarus gammarus), är variationerna inom varje art betydande. Det är svårt att med säkerhet skilja dem åt. I Norge, Sverige och Danmark krävs DNA-analys innan en artbestämning kan göras.

Stjärtplattorna på Amerikansk hummer är inte helt svarta som stjärtens ovansida

Stjärtplattorna på Amerikansk hummer är inte helt svarta som stjärtens ovansida.

omslag.

Illustration

Amerikansk hummer.Förstora bilden

Amerikansk hummer. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Svenska fynd

Det första fyndet är tre amerikanska humrar som återfanns utanför Smögen i september 2008. I november 2014 konstaterades att totalt 22 amerikanska humrar rapporterats sedan det första fyndet. De flesta av dem (17 stycken) fångades hösten 2014 av fiskare i Gullmarsfjorden, och nästan alla i ett mindre område vid Lysekil.

Totalt har 36 genetiskt dokumenterade amerikanska humrar fångats i svenska vatten sen 2008.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är en amerikansk hummer ska du rapportera den direkt till kontaktpersoner på Havsfiskelaboratoriet.

Hur lever de?

De lever i bohålor på steniga bottnar. Vanligen finns de på mellan 4 och 50 meters djup, men utomskärs kan de leva på djup ned till 500 meter.

Det är ofta konkurrens om bra bohålor så unga humrar kan få nöja sig med att gräva en grop på ler- eller sandbottnar.

Amerikansk hummer trivs bäst i en salthalt på minst 25 promille, men tål kortare perioder i lägre salthalt. De klarar temperaturer på mellan - 1 och + 30 grader.

De fortplantar sig på samma sätt som europeisk hummer. Honan bär äggen ett år under huvudskölden, därefter ytterligare ett år på utsidan av kroppen. Sedan frigörs larverna, och det kan ta fyra år för dem att bli vuxna nog för egen fortplantning.

Amerikansk hummer kan i vissa fall bli mycket stor, upp till en meter lång och väga över 20 kilo. 

Hur kom de hit?

Det troliga är att de rymt från olagliga sumpningar (burar i havet). Vid det första fyndet 2008 hade alla tre djuren gummiband runt klorna, vilket är ett tydligt tecken på att de tidigare hållits i fångenskap.

Möjliga effekter

Amerikansk hummer kan bära på smittsamma sjukdomar och parasiter som kan spridas till den europeiska hummern. Till exempel bakteriesjukdomen Gaffkemia som är 100 procent dödlig för europeisk hummer, sjukdomen shell disease som kan ge stora skador på skalet och en parasit som äter upp hummerns ägg. 

Amerikansk hummer lever i samma typ av miljöer som den europeiska hummern. Därför finns en möjlighet att den kan bli en konkurrent om boplatser och föda, om den etablerar sig.

I Skagerrak har amerikansk och europeisk hummer redan fått avkomma tillsammans, men det är ännu okänt vilka konsekvenser det får om hybrider sprids i våra vatten.

Eftersom amerikansk hummer även kan leva på flera hundra meters djup kan de undgå att bli uppfiskade med tinor. Det gör att de kan växa till ostört och att en etablering av amerikansk hummer i svenska vatten i så fall blir omöjlig att stoppa.

Hindra ytterligare spridning i svenska vatten

I Sverige är det förbjudet att sumpa levande, importerade humrar i havet. Men det är omöjligt att övervaka ett sådant förbud, och troligen är det anledningen till att amerikansk hummer nu finns fritt i vårt havsområde. De har rymt, eller så har de avsiktligt (och olagligt) slängts levande i havet.

Amerikansk hummer har ännu inte etablerat sig som en främmande art i våra vatten. Om du fångar en misstänkt amerikansk hummer eller en misstänkt sjuk hummer ska du omedelbart ringa till SLU, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil på journumret 010-478 40 48 . Hör av dig oberoende av hur stor hummern är, och oberoende av om den är rombärande eller inte. Havsfiskelaboratoriet gör då en bedömning av fångsten, och om de ska ta hand om fyndet. Havsfiskelaboratoriet betalar ut en premie på 800 kr/kilo, som efter godkännande misstänks vara amerikansk.

Publicerad: 2015-12-02
Uppdaterad: 2024-04-08
Sidansvarig: Webbredaktion