Hummerfiske - regler

Hitta på sidan

Här har vi samlat fakta, information och regler för vad som gäller vid hummerfiske.

Hummerpremiär 2023

  • Premiär för hummerfisket 2023 är den 25 september kl. 07.00.
  • Fritidsfiskare får fiska till och med 30 november.
  • Yrkesfiskare får fiska till och med den 31 december.

Räkna ut när hummerpremiären startar

Hummerpremiären infaller klockan 07.00 den första måndagen efter 20 september varje år. I år (2023) är det alltså den 25 september som hummerfisket får starta. Nästa år (2024) infaller hummerpremiären istället den 23 september.

Hummertina enda tillåtna redskap

När du fiskar efter hummer får du bara använda hummertina. Får du hummer i något annat redskap ska du genast släppa tillbaka den i havet.

En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.

Som fritidsfiskare får du använda högst sex hummertinor samtidigt. Den som fiskar med fiskelicens får ha högst 40 hummertinor.

Rymningshål

Från och med den 1 januari 2023 ska hummertinor vara försedda med rymningshål för att motverka spökfiske.

Hummertinor ska vara försedda med minst ett rymningshål placerat i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Rymningshålet ska vara utformat så att en cylinder eller rör om minst 15 cm i diameter kan föras igenom hålet. Rymningshålet ska hållas stängt med hjälp av en högst 3 mm i diameter tjock, enkel och obehandlad bomullstråd utan kärna. Kravet på rymningshål gäller inte vid fiske efter snäckor med bur, eller den som fiskar med stöd av fiskelicens efter krabbtaska och havskräfta.

Video: Så fungerar en hummerbur med rymningshål

Omslagsbild för YouTube-video

Märk dina redskap och sump korrekt

Redskap ska utmärkas med kula eller cylinder med färgen röd, orange, gul eller vit. En kula ska vara vara klotformad med en minsta diameter på 15 centimeter och en cylinder ska vara minst 20 centimeter lång och ha en diameter på minst 6 centimeter. Man kan även använda sig av vakare, men den får inte vara röd eller grön.

Av märkningen ska det framgå vem som använder redskapet genom namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som kan ges ut av länsstyrelsen. Du som fritidsfiskar ska också märka med stora bokstaven F.

Även sumpen ska märkas med namn och nummer

När du håller hummer i sump så ska även sumpen vara märkt genom namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som du får av länsstyrelsen.

Om fisket sker med fiskelicens ska du märka sumpen med fartygets distriktsbeteckning.

Här kan du läsa mer om utmärkning av fiskeredskap.

Redskapsförbud i vissa områden före hummerpremiären

Från och med kl. 07.00 måndagen före första tillåtna dagen att fiska
hummer och fram till kl. 07.00 den första tillåtna dagen att fiska hummer, är det förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor inom vissa områden.

Området för redskapsförbudet

Redskapsförbudet gäller inom kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt, från gränsen mot Norge till en linje längs latituden 57 12,65 N från kustvattenområdets gräns till norra udden av ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning (57 12,65 N, 12 06,72 O) och vidare till en punkt på fastlandet VSV Kjevik (Kevik) i position 57 12,90 N, 12 08,26 O.

Förbudet gäller inte vissa redskap

Undantagna från redskapsförbudet är sillgarn och makrillgarn samt fiske med tinor efter havskräfta på större djup än 30 meter. Förbudet gäller inte heller vid yrkesmässigt fiske efter krabba på större djup än 30 meter.

Andra områden med fiskeförbud

Det finns fredningsområden där man inte får fiska med hummertinor. Om du är osäker på vilka regler som gäller i det område du har tänkt fiska så kan du på sidan www.svenskafiskeregler.se via en karta se var det finns sådana områden.

Sumpning

Du får inte hålla hummer i någon form av sumpningsanordning från den 1 februari och fram till hummerpremiären varje år.

Hummer som utvecklat yttre rom i sumpningsanordningen ska omedelbart återutsättas.

Minimimåttet är nio centimeter

För hummer gäller minimimåttet 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd).

Om carapaxlängden på hummern inte uppgår till minst 9 centimeter ska den genast släppas tillbaka i havet.

Mätning av hummer.

Förbjudet att fånga hummer med rom

Du får inte fiska efter hummer med yttre rom. Om du fångar en rombärande hummer ska du genast släppa tillbaka den i havet.

Rapportera din fångst som yrkesfiskare

När du rapporterar fångst av hummer ska du redovisa denna från 0 kg och alltid ange både vikt och antal. Observera att du även ska rapportera in vikt och antal för den hummer som släpps tillbaka (uppskatta vikten på ditt utkast). Den undermåliga hummern ska inte anges med koden BMS, utan med koden DIS för utkast.

Kustfiskejournal

Fångst som har sumpats utan att ha landats under rapporteringsperioden ska anges. Observera att den fångsten inte ska dubbelredovisas då den landas.

Exempel på hur du fyller i loggbok

Här nedan finns exempel på hur du rapporterar din fångst av hummer korrekt i loggbok.

  • Hummerfiske med bur Pdf, 66.2 kB. – när du tömmer tinorna och placerar hummern i sumpen redovisar du fångstaktiviteten och skriver i fältet kommentarer: Hummern är sumpad.
  • Hummerfiske hämtas från sump Pdf, 125.3 kB. – när hummern ska landas direkt från sumpen fylls landningsdeklarationen i med kommentaren: Landas från sumpen. Även i landningsdeklarationen ska både VIKT och ANTAL redovisas.
  • Hummerfiske hämtas från sump till fartyg Pdf, 127.8 kB. – när sumpen är placerad vid annan plats än landningshamnen och du för över fångst från sump till fartyg för transport till landningshamnen ska du;
    • 1. Fylla i sumpens position samt fångstuppgifter (antal och vikt) i fångstansträngningsraden med kommentaren: Hämtas från sumpen.
    • 2. Fylla i landningsdeklarationen när fångsten har landats på kaj. Denna typ av landning räknas inte som landas från sump.

Mer information om rapportering

Att sälja och köpa fångst

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst eftersom det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk.

Läs mer om försäljningsförbudet för fritidsfiskare.

För dig som köper fiskeriprodukter i första handelsledet, så kallade förstahandsmottagare, finns särskilda regler.

Läs om vad som gäller för dig som köper fisk och skaldjur i första handelsled.

Utländska medborgare

Endast svenska medborgare eller den som är stadigvarande bosatt i Sverige får fiska hummer. Utländska medborgare får endast fiska med handredskap. På Skatteverkets hemsida kan du läsa om kriteriet stadigvarande vistelse i Sverige.

Amerikansk hummer.Förstora bilden

Den amerikanska hummern saknar vita prickar, till skillnad mot europeisk hummer. Klicka för större bild.

Rapportera in fångster av amerikansk hummer och av sjuk hummer

Ring 070-306 87 75 eller 076-100 38 21 för att rapportera om du fångar exemplar av den amerikanska hummern eller hummer som är sjuk till Havsfiskelaboratoriet.

Den amerikanska hummern bedöms som en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. Därför uppmanar vi alla hummerfiskare att rapportera både om du fångat amerikansk och sjuk hummer.

Fakta om hummer och hummerbestånden

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Observera att särskilda regler gäller för dig som bedriver yrkesmässigt fiske i havet. Enligt EU:s kontrollförordning 1224/2009 artikel 48 måste fiskare som förlorar sina redskap i havet rapportera förlusten inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.

Förlusten rapporteras till FMC via telefon 0771-10 15 00 eller e-post. Rapporterar du fiskeuppgifter i elektronisk loggbok ska förlusten av redskap rapporteras i den. Vilka uppgifter som ska rapporteras kan du läsa om här.

Publicerad: 2013-12-04
Uppdaterad: 2022-09-06
Sidansvarig: Webbredaktion