Havskräfta - Minimimått och redskapsbegränsningar

Hitta på sidan

Information, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter havskräfta.

Minimimått

3,2 centimeter carapaxlängd – från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen, eller 10,5 centimeter totallängd – det raka måttet från spetsen av pannhornet till den fasta kanten av den mellersta stjärtfenan.

Redskapsbegränsningar

Det är tillåtet att fiska med rörliga redskap i form av ryssjor och burar. Vid fiske med ryssjor och burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. Antalet redskap gäller per person som aktivt deltar i fisket. För att få nyttja fler redskap krävs yrkesfiskelicens.

  • Bur (tina) får användas vid fiske på vattendjup grundare än 30 meter endast om den är försedd med minst en cirkulär flyktöppning med en minsta diameter om 75 millimeter placerad i nedre kanten av varje rums yttervägg. Vid fiske på vatten djupare än 30 meter krävs inga flyktöppningar.
  • Ryssjor ska vara försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Det är förbjudet att samtidigt fiska med fler än sex ryssjor (tolv strutar).

Fredningstid

Det är tillåtet att fiska havskräfta året om i svenska vatten.

Fakta om havskräfta och artbestånd

Läs mer om havskräfta och hur bestånden mår.

Havskräfta. Illustration.

Illustration: Lennart Molin

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Märkning och utmärkning av fiskeredskap

Alla i havet utestående fiskeredskap skall vara märkta. Här kan du läsa mer om märkning och utmärkning av fiskeredskap.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Att sälja och köpa fångst

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst eftersom det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk.

Läs mer om försäljningsförbudet för fritidsfiskare.

För dig som köper fiskeriprodukter i första handelsledet, så kallade förstahandsmottagare, finns särskilda regler.

Läs om vad som gäller för dig som köper fisk och skaldjur i första handelsled.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad: 2015-08-07
Uppdaterad: 2018-06-19
Sidansvarig: Webbredaktion