Fiske efter havskräfta

Information, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter havskräfta.

Havskräfta. Illustration.

Illustration: Lennart Molin

Minimimått

3,2 centimeter carapaxlängd – från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen, eller 10,5 centimeter totallängd – det raka måttet från spetsen av pannhornet till den fasta kanten av den mellersta stjärtfenan.

Redskapsbegränsningar

Det är tillåtet att fiska med rörliga redskap i form av ryssjor och burar. Vid fiske med ryssjor och burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. Antalet redskap gäller per person som aktivt deltar i fisket. För att få nyttja fler redskap krävs yrkesfiskelicens.

  • Bur (tina) får användas vid fiske på vattendjup grundare än 30 meter endast om den är försedd med minst en cirkulär flyktöppning med en minsta diameter om 75 millimeter placerad i nedre kanten av varje rums yttervägg. Vid fiske på vatten djupare än 30 meter krävs inga flyktöppningar.
  • Ryssjor ska vara försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 75 millimeter placerade på vardera sidan av struten i varje fiskhus. Det är förbjudet att samtidigt fiska med fler än sex ryssjor (tolv strutar).

Märkning av fiskeredskap

Alla i havet utestående fiskeredskap skall vara märkta. Här kan du läsa mer om märkning och utmärkning av fiskeredskap.

Fredningstid

Det är tillåtet att fiska havskräfta året om i svenska vatten.

Fakta om havskräfta och artbestånd

Läs mer om havskräfta och hur bestånden mår.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta. Här kan du också hitta regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Publicerad: 2015-08-07
Sidansvarig: Webbredaktion