Krabba – Fiskeregler

Hitta på sidan

Här hittar du information om redskapsbegränsningar, minimimått och artfakta för fiske efter krabba/krabbtaska.

Redskap för krabbfiske

Det är tillåtet att fiska krabbor året om. Krabba fiskas huvudsakligen med tinor och garn men får inte fångas vid dykning.

En krabbtina som används på grundare vatten än 30 meter, ska ha minst en cirkulär flyktöppning med en minsta diameter om 75 millimeter placerad i den nedre kanten av varje rums yttervägg.

Antalet tinor är obegränsat för yrkesfiskare men begränsat till sex per fritidsfiskare. Sammanlagt 180 meter nät får användas av fritidsfiskare.

Rymningshål

Från och med den 1 januari 2023 ska krabb-burar vara försedda med rymningshål för att motverka spökfiske.

Krabb-burar ska vara försedda med minst ett rymningshål placerat i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Rymningshålet ska vara utformat så att en cylinder eller rör om minst 15 cm i diameter kan föras igenom hålet. Rymningshålet ska hållas stängt med hjälp av en högst 3 mm i diameter tjock, enkel och obehandlad bomullstråd utan kärna.

Kravet på rymningshål gäller inte vid fiske efter snäckor med bur, eller den som fiskar med stöd av fiskelicens efter krabbtaska och havskräfta.

Redskapsförbud i vissa områden före hummerpremiären

Från och med kl. 07.00 måndagen före första tillåtna dagen att fiska
hummer och fram till kl. 07.00 den första tillåtna dagen att fiska hummer, är det förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor inom vissa områden.

Området för redskapsförbudet

Redskapsförbudet gäller inom kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt, från gränsen mot Norge till en linje längs latituden 57 12,65 N från kustvattenområdets gräns till norra udden av ön S. Horta utanför Klosterfjordens mynning (57 12,65 N, 12 06,72 O) och vidare till en punkt på fastlandet VSV Kjevik (Kevik) i position 57 12,90 N, 12 08,26 O.

Förbudet gäller inte vissa redskap

Undantagna från redskapsförbudet är sillgarn och makrillgarn samt fiske med tinor efter havskräfta på större djup än 30 meter. Förbudet gäller inte heller vid yrkesmässigt fiske efter krabba på större djup än 30 meter.

Minimimått och kvotering

Vid fiske av krabbtaska finns ett minimimått för storleken på individerna som får landas. Minimimåttet för krabbtaska är 140 mm och mäts över krabbans största bredd på ryggskölden. Fångas en krabba in som inte uppfyller kravet för minimimått ska denna återutsättas.

Det finns idag ingen fiskekvot för krabbtaska i Sverige.

Fakta om krabba och krabbestånden

Läs mer om krabbtaska och hur bestånden mår.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Märkning och utmärkning av fiskeredskap

Alla i havet utestående fiskeredskap skall vara märkta. Här kan du läsa mer om märkning och utmärkning av fiskeredskap.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Observera att särskilda regler gäller för dig som bedriver yrkesmässigt fiske i havet. Enligt EU:s kontrollförordning 1224/2009 artikel 48 måste fiskare som förlorar sina redskap i havet rapportera förlusten inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.

Förlusten rapporteras till FMC via telefon 0771-10 15 00 eller e-post. Rapporterar du fiskeuppgifter i elektronisk loggbok ska förlusten av redskap rapporteras i den. Vilka uppgifter som ska rapporteras kan du läsa om här.

Att sälja och köpa fångst

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst eftersom det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk.

Läs mer om försäljningsförbudet för fritidsfiskare.

För dig som köper fiskeriprodukter i första handelsledet, så kallade förstahandsmottagare, finns särskilda regler.

Läs om vad som gäller för dig som köper fisk och skaldjur i första handelsled.

Det finns specifika regler för yrkesfiske om hur krabba och krabbklor får landas och säljas. Läs mer om reglerna för försäljning av krabbklor.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad: 2015-08-07
Uppdaterad: 2024-03-13
Sidansvarig: Webbredaktion