Kan jag sälja fångst jag fått vid fritidsfiske?

Hitta på sidan

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Fångad hummer.

Hummer som fångats av fritidsfiskare får inte säljas.

Vad är fritidsfiske?

Den som fiskar utan fiskelicens räknas som fritidsfiskare och får inte sälja fångsten.

Vilka arter gäller förbudet?

Förbudet att sälja fisk utan att ha fiskelicens gäller allt fiske i havet. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Vad gäller för företag som ordnar fiske för turister?

När det gäller fisketurism bedrivet från fartyg som inte har fiskelicens får syftet med verksamheten inte vara att fånga fisk för försäljning. Turismfiske från fartyg som inte har fiskelicens faller därför utanför det yrkesmässiga fisket.

Vad har fångstmottagare för ansvar?

Auktionsinrättningar och fångstmottagare får inte heller sälja fångster från fritidsfiskare.

Vad händer om jag säljer min fångst? 

Försäljningsförbudet är straffsanktionerat genom bestämmelser i fiskelagen. Om du ändå säljer fångst kan du få böter.

Var går gränsen mellan havet och sötvattenområde?

I kustmynnande vattendrag är gränsen som huvudregel en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna i varje vattendrag eller mellan särskilt uppsatta tavlor.

Publicerad: 2013-11-27
Uppdaterad: 2022-03-16
Sidansvarig: Webbredaktion