Förvaltningplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

Den fleråriga plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd infördes den 20 juli 2016. Planen ersatte den tidigare förvaltningsplanen för torsk i Östersjön från 2007.

Den fleråriga planen (Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139) omfattande flera arter och var den första planen som godkändes efter att den gemensamma fiskeripolitiken reformerades 2014.

Planen syftar till att nå de mål som fastställts för den gemensamma fiskeripolitiken och framförallt målet om att nå och upprätthålla maximal hållbar avkastning (MSY) för de bestånd som berörs av planen. Planen ska även bidra till att bland annat eliminera utkast samt minimera inverkan på marina ekosystem.

Baserat på vetenskaplig rådgivning fastställer planen mål för fiskeridödlighet (F) som intervall, med en övre och en undre gräns för de bestånd som forskarna kan ta fram en analytisk beståndsanalys för. För de bestånd som inte har en analytisk beståndsanalys, ska fiskeridödlighet sättas enligt försiktighetsansatsen.

Utöver intervall för fiskeridödlighet ger planen EU-kommissionen befogenhet att anta kompletterande bestämmelser genom så kallade delegerade akter inom vissa områden, bland annat bevarandeåtgärder för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar, genomförande av landningsskyldigheten samt tekniska åtgärder. Sådana delegerade akter baseras på gemensamma rekommendationer från de medlemsländer som direkt berörs av förvaltningen. I Östersjön sker detta inom ramen för det regionala samarbetet i BALTFISH.

Planen omfattar även vissa kontrollbestämmelser såsom bland annat förhandsanmälan, loggbok,utpekade hamnar och toleransmarginal. Planen ersätter förordning (EG) 1098/2007 om en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och gör vissa ändringar i förordning (EG) 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund.

Publicerad: 2016-07-20
Uppdaterad: 2019-04-12
Sidansvarig: Webbredaktion