Fiske på allmänt och enskilt vatten

Hitta på sidan

Begreppen allmänt och enskilt vatten används ofta i olika lagtexter. Här kan du läsa hur man indelar vattenområdet i havet och landets stora insjöar.

Information om allmänt och enskilt vatten 

Det mesta vattenområdena i havet är så kallat allmänt vatten. Undantaget är vattenområden som tillhör fastigheter längs kusten och öar i havet av minst 100 meters längd. Vattenområden som tillhör fastigheterna kallas enskilt vatten. Den del av vattenområdet som tillhör fastigheten och därmed utgör enskilt vatten varierar i landet men i huvudsak gäller följande grundregler:

Strandvattenregeln

Strandvattenregeln innebär att allt vatten är enskilt inom trehundra meter från fastlandet eller från ö av minst etthundra meters längd. Dessutom gäller att allt vatten är enskilt från land ut till närmast belägen djupkurvan som markerar tre meters djup. Detta innebär att på grunda områden vid land kan enskilt vatten sträcka sig längre ut än 300 meter från land, dock gäller alltid minst 300 meter om vattenområdet är djupare än tre meter.

Enklavregeln

Enklaregeln innebär att allt vatten som har en förbindelse med öppna havet endast över enskilt vatten räknas som enskilt det vill säga även om avståndet till land överstiger 300 meter. I havsvikar med trånga mynningar och där avståndet understiger 600 meter (300+300m) är alltså allt vatten enskilt annars skulle det bildas så kallade enklaver med allmänt vatten. Se exempel nedan.

Exempel på enklavregeln. Illustration.

Skiss för principen av ”Enklavregeln" (Modifierad bild av illustration från Sveriges- och Fiskevårdsförbunds utbildningshandbok för fisketillsyningsmän)

Enklavregeln gäller inte för vatten vid Bohusläns kust från och med Gullmarn till och med Hake fjord.

Kilometerregeln

Från Listershuvud i Blekinge norrut till gränsen mot Finland gäller även att allt vatten är enskilt om det inte är en öppen förbindelse från fastlandet eller öar (minst 100 meter) till havet på minst en kilometer den så kallade "Kilometerregeln". Detta innebär exempelvis att havsvikar med en öppning på mindre än en kilometer mellan yttersta uddarna utgör enskilt vatten. Se exempel nedan.

Exempel på enskilt vatten. Illustration.

Skiss för principen av ”Kilometersregeln”.

Observera att ”kilometersregeln” inte gäller på Öland, Gotland eller andra öar som avskiljs från fastlandet med en kilometer öppen förbindelse.

Det finns undantag från ovanstående regler i bland annat Norrbotten och Kalmar län. Klicka på länken för mer information om detta i Lag (1950:595). 

Det finns även allmänt vatten i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Enskilt vatten i dessa sjöar tillhör fastigheten på samma sätt som i havet enligt ovanstående exempel.

Publicerad: 2015-07-02
Uppdaterad: 2022-11-25
Sidansvarig: Webbredaktion