Sik - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Hitta på sidan

Här hittar du information om minimimått, maskstorlekar och fredningstider för fiske efter sik.

Sik i Vättern och Vänern

Minimimått

Det finns inget minimimått för sik i någon av de stora sjöarna.

Fiskefria områden

I Vättern finns tre stora fiskefria områden där allt fiske med undantag av burfiske efter signalkräfta är förbjudet. I Vättern finns också ett flertal mindre, lokala, fredningsområden för röding och öring som i viss mån kan ge ett skydd för sik.

Maskstorlek

Minsta tillåtna maskstorlek i fiske med bottensatta nät på djup grundare än 30 meter är 43 millimeter (maskstolpe) och på djup överstigande 30 meter 60 millimeter (maskstolpe).

Inga av de fredningsområden som finns i Vänern är riktade mot sik. Minsta tillåtna maskstorlek i Vänern är 45 millimeter (i maskstolpe), i vissa områden är dock minsta tillåtna maskstorlek 55 millimeter (i maskstolpe).

Sik i Östersjön och Bottniska viken

Fredningstider för Sik

Mellan den 1 november – 15 december är det förbjudet att fiska sik inom Gotlands kustvattenområde.

Mellan den 15 oktober – 30 november är det förbjudet att fiska sik från gränsen mellan Östhammars och Tierps kommuner till länsgränsen mellan Västernorrland till Västerbottens län.

Fredade områden

För att stärka bestånden av den havslekande siken infördes 2011 ett fredningsområde i södra Bottenhavet med fredningstid under lekperioden och ett mindre helt fiskefritt kärnområde vid Storjungfrun/Storgrundet/Kalvhararna.

Fakta om sik och sikbestånden

Läs mer om siken och hur bestånden mår.

Sik. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Rapportera in sjuka fiskar

Rapportera in sjuka och skadade fiskar via SVA:s rapporteringsportal.

Publicerad: 2015-08-07
Uppdaterad: 2019-09-03
Sidansvarig: Webbredaktion