Regler för ålfiske

Hitta på sidan

Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

Tillstånd för ålfiske

Det är bara tillåtet för yrkesfiskare med tillstånd att sälja ål vidare.

Ansök om tillstånd att fiska ål

Anmälan om sumpars positioner

När du ska använda en sump för ålfiske, ska dess positioner anmälas till Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med regleringen är att lättare identifiera de ålsumpar som nyttjas av det illegala ålfisket.

Anmälan ska ske senast då sumpen placeras i vattnet, flyttas till en ny position eller tas upp innan fiskeperiodens slut. Detta gäller oavsett om din ålfiskeperiod har påbörjats eller inte.

Anmälan görs genom att ringa FMC på 0771-10 15 00

 • Personnummer.
  Du identifierar dig med ditt personnummer som är kopplat till ditt ålfisketillstånd.
 • Sumpens position i grader och minuter med två decimalers noggrannhet.
 • Ange även om anmälan omfattar fler än en sump för en specifik position.

Förhandsanmälan vid ankomst till hamn med fångst ombord

När du ankommer hamn land med ål ombord som är fiskad i havet, ska du upprätta en förhandsanmälan genom att ringa FMC på telefon 0771-10 15 00. Det gör du senast två timmar innan ankomst till hamn.

 • Fartygssignal – för identifikation
 • Syfte – landning, sumpning vid kaj, annan orsak
  Alla fartyg som ankommer hamn/förankringsplats med ålfångst ombord ska göra en förhandsanmälan. Det innebär att en sådan ska upprättas även vid de tillfällen då fångsten inte ska landas direkt utan istället läggas över och förvaras i en sump som är placerad vid förankringsplatsen på ett sådant sätt att fångsten kan landas direkt ur sumpen utan att avresande fartyg används.
  Även i de fall då fångsten ligger kvar i sump som bogseras in till kaj från havet krävs en förhandsanmälan 2 timmar innan du ankommer hamn/plats.
 • Ankomsthamn alternativt position för ankomstplats
  Ange namnet på hamnen. Om operatören inte hittar hamnen i systemet, ska positionen för ankomstplatsen istället anges.
 • Ankomsttid
  Den tid som fartyget ska ankomma hamn. Tiden kan tidigast vara 2 h efter att förhandsanmälan upprättas. Önskas tidigare ankomst skapas först en förhandsanmälan med 2h tidsfrist, varpå FMC kontaktar landningskontrollen om medgivande för en tidigare ankomst. Tillståndsinnehavaren ringer tillbaka efter kort stund och får besked om vilken tid som medgivits.
 • Landningstid
  Om landning sker i direkt anslutning till ankomst krävs ingen landningstid. Om landning ska ske vid senare tillfälle kan landningstid anges i förhandsanmälan. Om landningstid inte kan anges vid tidpunkten för förhandsanmälan ska den anmälas till FMC vid senare tillfälle, dock senast 2 timmar innan landningen påbörjas.
 • Uppskattad fångstmängd (kg) ombord vid ankomst
  Förhandsanmälan ska innehålla uppgift om den uppskattade fångstmängd som finns ombord när fartyget ankommer hamnen. Om förhandsanmälan upprättas innan redskapen vittjats ska anmälan kompletteras med uppgiften, genom att ringa FMC, senast innan ankomst till hamn.

Landningsförbud senare än 14 dagar efter tillåten fiskeperiod

För att göra det möjligt för fiskerikontrollen att lättare identifiera det illegala fisket har Havs- och vattenmyndigheten beslutat om att landningar av ål endast är tillåtna inom 14 dagar efter tillåten fiskeperiod.

Förbudsperiod i Sverige

De fyra senaste åren har EU:s ministerråd beslutat om att alla medlemsländer ska införa en tre månader sammanhållen förbudsperiod för ålfisket i havet, och så även i år. Syftet är att minska på fiskets påverkan på det europeiska ålbeståndet. Sverige genomför förbudet från den 1 november 2021 till den 31 januari 2022. Det är Havs- och vattenmyndigheten som beslutar om den svenska förbudsperioden.

Omslagsbild för YouTube-video

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2019-06-11
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information