Regler för ålfiske

Hitta på sidan

Här hittar du information, regler och förbud vid ålfiske.

Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

Tillstånd för ålfiske

Det är bara tillåtet för yrkesfiskare med tillstånd att sälja ål vidare.

Ansök om tillstånd att fiska ål

Förhandsanmälan av landning och anmälan av sump

När ska jag förhandsanmäla?

Innan du kommer i land med ål fiskad i havet ska du upprätta en förhandsanmälan. Det gör du senast två timmar innan ankomst till hamn.

Vid förhandsanmälan ska du uppge uppgifter om vilken tid och plats du tänker landa fisken. Du kan göra din förhandsanmälan innan du vittjar dina fällor. Du måste i de fallen komplettera din förhandsanmälan med fångstmängd efter vittjning och senast innan ankomst till hamn. Förhandsanmälan görs per telefon till FMC på nummer: 0771-10 15 00.

Du behöver inte förhandsanmäla i de fall du vittjar fällorna och sedan förvarar fångsten i sump som är placerad till havs. Krav på förhandsanmälan gäller då du ankommer hamn eller annan landningsplats med fångst ombord.

Om du ankommer hamn med fångst ombord som du ska förvara i sump vid kajen måste du även då göra en förhandsanmälan. Om du inte vet tidpunkt för landning av fångsten som förvaras i sump vid kaj när du ringer in din förhandsanmälan, kan en anmälan om landning göras vid senare tillfälle. En sådan anmälan måste göras senast 2 timmar innan landning utförs.

Anmälan om sumparnas placering

Innan fisket påbörjas ska du som ålfiskare ange var du har placerat dina sumpar som du kommer att använda i ålfisket. Placeringen ska anges i hela grader och minuter med två decimalers noggrannhet.

Rapporterar du fångst genom e-tjänsten EFR finns där en funktion som ska användas för att skicka in anmälan. Övriga ska kontakta FMC på telefonnummer: 0771-10 15 00.

Förbud att sumpa ål

Det är förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden för fiske i havet, det vill säga mellan den 15 september 2024 och den 15 mars 2025. Det är förbjudet för privatpersoner att sumpa ål i havet under hela året.

Du som fiskar ål i havet med stöd av ålfisketillstånd tillåts sumpa fångst som längst i 14 dagar efter tillåten fiskeperiod, under förutsättning att dessa 14 dagar inte sammanfaller med förbudsperioden.

Förbudsperiod för fiske av ål i havet

EU:s ministerråd har under de senaste sju åren fattat beslut om att begränsa fisket av ål i havet genom att införa förbudsperioder. Villkoren för EU-bestämmelsernas tillämpning har delvis skiljt sig åt mellan åren.

Enligt villkoren i EU-förordningen gällande fiskeperioden 2024/2025 ska medlemsländerna med fiskemöjligheter i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak komma överens om förbudsperiod eller förbudsperioder. Om ingen överenskommelse nås innan den 1 mars 2024 ska förbudsperioden för fiske efter ål i havet enligt förordningen vara den 15 september 2024 till den 15 mars 2025.

Eftersom ingen överenskommelse har nåtts mellan medlemsländerna införs förbudsperioden för fiske efter ål i havet fr.o.m. den 15 september 2024 t.o.m. den 15 mars 2025. Enligt EU:s bestämmelser är det fortsatt förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden.

EU-bestämmelserna innebär även att allt fritidsfiske av ål i havet förbjuds under 2024. Fritidsfiske av ål i havet har dock varit förbjudet i Sverige sedan 2007.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2024-03-26
Sidansvarig: Webbredaktion