Regler för ålfiske

Hitta på sidan

Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

Tillstånd för ålfiske

Det är bara tillåtet för yrkesfiskare med tillstånd att sälja ål vidare.

Ansök om tillstånd att fiska ål

Förhandsanmälan av landning och anmälan av sump

När du kommer i land med ål fiskad i havet ska du upprätta en förhandsanmälan. Det gör du senast två timmar innan ankomst till hamn.

Vid förhandsanmälan ska du uppge uppgifter om vilken tid och plats du tänker landa fisken. Förhandsanmälan görs per telefon till FMC på nummer: 0771-10 15 00.

Innan fisket påbörjas ska du som ålfiskare ange position för de sumpar som du kommer att använda i ålfisket. Du kan ange positionerna i samtal med FMC som du når på nummer: 0771-10 15 00.

Förbudsperiod i Sverige

Det är förbjudet att fiska efter ål i Sverige från den 1 november 2020 till den 31 januari 2021. Förbudsperioden är en del av det beslut om fiskekvoter som EU:s ministerråd beslutar om årligen.

EU:s ministerråd har under de tre senaste åren fattat beslut om att varje medlemsland ska fastställa en sammanhängande förbudsperiod för fiske i havet och på kusten under tre månader. Beslutet har fattats i samband med diskussionerna om nya fiskekvoter i EU:s vatten. Den valbara perioden är i år mellan den 1 augusti 2020 och den 28 februari 2021 . Det är Havs- och vattenmyndigheten som beslutar om den svenska förbudsperioden.

Perioden som vi valt i Sverige beror på att blankålen då passerar kustområden i Öresund där det fortfarande fiskas efter ål. Fisket efter ål på västkusten är förbjudet sedan 2012. Förbudsperioden innebär att vi har goda möjligheter att skydda ålen från ytterligare påverkan. Denna påverkan gäller både från svenskt eller andra länders fiske, förutsatt att grannländerna väljer samma förbudsperiod.

Omslagsbild för YouTube-video

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2019-06-11
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information