Särskilt tillstånd för fiske efter ål

Hitta på sidan

Europeisk ål är klassad som akut hotad och det är förbjudet att fiska ål i Sverige, förbudet gäller inte den som redan innehar ett fisketillstånd för fiske efter ål eller för fritidsfiske i vissa sötvattensområden.

Förnyat tillstånd

Tillståndet förnyas automatiskt om tillståndet har nyttjats föregående år. För att tillståndet ska anses vara nyttjat krävs att du har fiskat och rapporterat fångst av ål till Havs-och vattenmyndigheten. Om du inte har nyttjat ditt tillstånd men har särskilda skäl, såsom sjukdom eller liknande, kan du i vissa fall få fortsatt tillstånd. I så fall behöver du skicka ett intyg till oss som visar varför du inte kunnat fiska.

Ändra fiskeplats i ditt fisketillstånd

Fisketillståndet för ål innehåller uppgifter om antal redskap, redskapstyp och fiskeplats. Det är inte möjligt att ändra vilka redskap eller antalet redskap som du får använda i ditt ålfiske. Däremot kan du ansöka om att ändra fiskeplats Ansökan ska vara signerad och innehålla information om den tilltänkta platsen, exempelvis genom att markera ut platsen på en karta eller ange platsens koordinater.

Inga nya tillstånd beviljas

Det finns i dagsläget ingen möjlighet att beviljas nyetablering inom ålfiske. År 2015 tog myndigheten ett principbeslut om att inte bevilja nya tillstånd att fiska ål innan det finns säkra bevis på att beståndet återhämtat sig.

Regler för ålfiske

Publicerad: 2017-02-01
Uppdaterad: 2023-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion