Hitta på sidan

Fisketillstånd för fiske utanför EU:s fiskevatten

Svenska fiskefartyg har möjlighet att fiska även utanför svenska farvatten. Vilka möjligheter som finns avgörs i förhandlingar och kan skifta mellan åren. Du som fiskar i andra länders farvatten måste själv se till att du känner till även det aktuella landets regler. I samtliga fall krävs att du har en giltig fiskelicens.

Har du frågor om fiske utanför EU:s fiskevatten är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare.

Fiske i norsk ekonomisk zon

EU förhandlar årligen med Norge om fiskekvoter och övriga regler för fisket för kommande år på gemensamt förvaltade bestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Svenska fiskefartyg kan efter de årliga förhandlingarna få tillträde att fiska i norsk ekonomisk zon om avtalet tillåter detta. Fiske i norsk ekonomisk zon är endast tillåten för fartyg med tillstånd utfärdade av Havs- och vattenmyndigheten.

Norska föreskrifter ska medföras ombord på fartyget vid fiske i norsk ekonomisk zon. Du är själv ansvarig för att gällande norska föreskrifter finns med ombord på fartyget.

Publicerad: 2013-11-25
Uppdaterad: 2023-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion