Fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön

Hitta på sidan

Du som vill fiska med torskfångande redskap med ett fartyg som är 8 meter eller längre behöver ett fisketillstånd. Även mindre fartyg som fiskar med aktiva redskap omfattas av tillståndskravet. Tillståndet beviljas för ett kalenderår i taget. Du behöver ha en giltig fiskelicens under hela perioden som tillståndet gäller.

Du behöver fisketillstånd för följande redskap:

  • trål, snurrevad eller liknande aktiva släpredskap med en maskstorlek på 105 millimeter eller mer
  • krokredskap vid fiske efter torsk
  • bottensatta nät, insnärjningsnät eller grimgarn med en maskstorlek på 110 millimeter eller mer

Ansök före 1 november

Ansökan ska skickas in till Havs- och vattenmyndigheten mellan 1 juli och 1 november året innan du planerar att starta ditt fiske. Fiskelicensinnehavaren ska stå som sökande på ansökan.

Observera att det råder förbud mot riktat fiske efter torsk i Östersjön sedan 2020 på grund av den allvarliga situationen för torskbeståndet.

Nya ansökningar om tillstånd för torskfångande redskap bedöms bland annat utifrån beståndssituationen då risken för bifångst av torsk bör undvikas. Innan du ansöker kan du läsa på om beståndet här Fiskbarometern (fiskbarometern.se).

Infiskningskravet är 1000 kilo för aktiva redskap och 200 kg för passiva redskap

Beslut om fisketillstånd gäller för ett kalenderår. För att ditt tillstånd ska förnyas ska du ha fiskat och rapporterat in minst 1000 kg fångst om du fiskar med aktiva redskap och 200 kg om du fiskar med passiva redskap, mellan 1 januari till och med 30 november. Kravet gäller för respektive område.

Uppfyller du kravet skickas ett nytt beslut ut till dig automatiskt före årsskiftet. Du behöver inte ansöka om att förnya ditt tillstånd. Har du inte uppfyllt kravet skickas en kommunicering ut och du får möjlighet att kommentera varför fisket inte bedrivits som planerat.

I särskilda fall fattar Havs- och vattenmyndigheten beslut om undantag från infiskningskravet.

Ändra i ditt fisketillstånd

Om någon av uppgifterna som står på tillståndet ändras, tillexempel vid ett skrovbyte, behöver du skicka in en ansökan om att ändra i ditt fisketillstånd. Vår handläggningstid är ca två månader.

Publicerad: 2013-11-27
Uppdaterad: 2023-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion