Hitta på sidan

Fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bur

Om du vill fiska efter havskräfta med fler än sex burar krävs ett särskilt redskapstillstånd och en fiskelicens. Ett tillstånd för fiske efter havskräfta med bur gäller för ett kalenderår.

Ansökan för fiske efter havskräfta med bur

Ansökan om nyetablering ska ha kommit in mellan den 1 juli till och med den 1 november året före det kalenderår som havskräftfisket är tänkt att påbörjas.

Det särskilda tillståndet att fiska burkräfta förlängs med automatik utan att du behöver ansöka om det under förutsättning att du uppfyller infiskningskravet. För att få förnyat tillstånd måste du året innan ha rapporterat en fångst av minst 800 kg. Om det finns särskilda skäl, kan HaV medge undantag från kravet om rapporterad fångst.

Om din fiskelicens upphör att gälla så upphör även ditt särskilda tillstånd att gälla.

Vid ändrade fartygsuppgifter kan du behöva söka tillstånd på nytt.

Du gör det via blanketten Fiske efter havskräfta med bur Word, 59.1 kB..

Publicerad: 2013-11-27
Uppdaterad: 2023-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information