Fisketillstånd och fleråriga planer

Du som vill fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens. För vissa fisken krävs även fisketillstånd. Om du behöver ett fisketillstånd beror bland annat på vilket havsområde du vill fiska i, vilka arter du vill fiska efter och vilka redskap du planerar att använda. På den här sidan hittar du information om tillstånd som är vanligt förekommande inom yrkesfisket. Det finns fler fisken som kan omfattas av tillståndskravet.