Personlig fiskelicens

Hitta på sidan

För att fiska yrkesmässigt på allmänt vatten i någon av de fem stora sjöarna, Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön krävs en personlig fiskelicens. Om du har enskild fiskerätt behöver du ingen personlig fiskelicens för att fiska och sälja din fångst.

Ansökan om ny personlig fiskelicens

I din ansökan ska du skriva i

  • vilken sjö och vilka arter du har tänkt fiska efter,
  • ungefär hur många kilo du tänkt fiska per art,
  • vilket kilopris du beräknar att du får när du säljer din fångst.

För att få personlig fiskelicens behöver du fiska i näringsverksamhet. Det innebär bland annat att ditt planerade fiske ska vara mer omfattande än ett fritidsfiske.

När vi har fått din ansökan gör vi en bedömning av tillgången på de arter som du vill fiska efter.

Vi skickar även din ansökan till Länsstyrelsen som gör en bedömning av hur många som yrkesfiskar i sjön och hur möjligheterna för ditt planerade fiske ser ut lokalt.

Havs- och vattenmyndigheten fattar beslut om du ska beviljas en personlig fiskelicens eller inte. Om du beviljas en personlig fiskelicens fattar Länsstyrelsen sedan beslut om hur många redskap samt vilka redskap du får använda.

Vi utgår från vetenskapliga biologiska bedömningar från SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som varje år publicerar Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten. I denna rapport kan du läsa om hur beståndssituationen ser ut för de arter du planerar att fiska efter. Du kan även läsa vilka bedömningar SLU gör vad gäller fisketryck, om fisket kan öka, om fisket bör minska eller om nuvarande fisketryck bör råda. För många arter finns det i dagsläget inte utrymme till ett utökat fiske.

Ibland finns det inte tillräckligt med information om en viss art. Då gäller försiktighetsansatsen. För dig som söker personlig fiskelicens innebär det att vi inte tillåter ökat fiske innan det finns mer säker information om att arten tål detta.

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Ansökan om förnyad personlig fiskelicens

Vid ansökan om förlängning av din personliga fiskelicens ska du visa att fisket bedrivs i näringsverksamhet. Havs- och vattenmyndigheten utgår från den fångst du har rapporterat till myndigheten för att bedöma om fisket bedrivs i näringsverksamhet.

Du behöver skicka in din ansökan senast tre månader innan din personliga fiskelicens slutar gälla.

Om du har missat att ansöka i tid skickar du in din ansökan så snart som möjligt. Ansökan måste komma in till myndigheten senast sex månader efter att din personliga fiskelicens har slutat gälla. Kommer din ansökan in senare än så, behandlas den som en ny ansökan för den som inte har personlig fiskelicens. Då gör vi också en ny bedömning av tillgången på fisk.

Publicerad: 2013-11-18
Granskad: 2021-04-20
Sidansvarig: Webbredaktion