Tillstånd enligt fleråriga planer

Fleråriga planer är ett viktigt verktyg för fiskeriförvaltning som hjälper till att säkerställa ett hållbart nyttjande av fiskbestånden.

Det följer av den fleråriga planen för västliga vatten och angränsande vatten (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/472) samt den fleråriga planen för demersala bestånd i Nordsjön (rådets förordning (EU) 2018/973) att varje medlemsstat ska upprätta och regelbundet uppdatera en förteckning över de fartyg som har fisketillstånd för att kunna bedriva fiske efter de kvoter som anges i planerna. Listorna ska göras tillgängliga för kommissionen och övriga medlemsstater.

Fartygslistor

De svenska fartyg som innehar fisketillstånd för att kunna bedriva fiske efter de kvoter som anges i ovanstående fleråriga planer.

Publicerad: 2021-07-01
Sidansvarig: Webbredaktion