Hitta på sidan

Fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka

Du som vill fiska yrkesmässigt efter nordhavsräka behöver ett fisketillstånd. Det gäller oavsett vilka redskap som ska användas och hur stort fartyget är. Tillståndet gäller från 1 juli till 30 juni nästkommande år och fartyget behöver ha en giltig fiskelicens under hela perioden.

Det finns fyra olika fisketillstånd för nordhavsräka. Ett grundtillstånd som utfärdas till alla som beviljats fisketillstånd för nordhavsräka samt tre tillstånd som utfärdas beroende på fiskeområde. Det är endast tillåtet att fiska nordhavsräka i det område som står på ditt tillstånd.

Inga nya tillstånd beviljas

Kvoten för räka har varit nedåtgående under flera år vilket har lett till en överetablering inom räkfisket. För att möjliggöra ett fortsatt hållbart räkfiske beviljas därför inga nya tillstånd i dagsläget.

Beslut om demersala fiskemöjligheter visar hur mycket du får fiska

Du som har ett fisketillstånd för räkfiske får även ett fisketillstånd för demersala fiskemöjligheter. Tillståndet anger hur stor kvantitet du får fiska. Kvantiteten ändras årligen utifrån den kvot som Sverige tilldelas.

De individuella demersala fiskemöjligheterna kan överlåtas mellan fiskelicensinnehavare under året. Syftet är att underlätta för yrkesfiskare att matcha sina fiskemöjligheter med de faktiska fångsterna.

Inom räkfisket får sådana överlåtelser bara göras inom respektive ransonsklass A-C eller D-E. Vid stora skillnader i nyttjandet mellan dessa två grupper kan myndigheten tidigast 1 mars besluta om att överlåtelser får ske mellan de två grupperna. Läs mer på Årliga demersala fiskemöjligheter.

Infiskningskravet är 1000 kg

Ditt fisketillstånd förnyas automatiskt om du har fiskat och rapporterat in minst 1000 kg nordhavsräka mellan 1 juli till och med 31 maj. Infiskningskravet gäller för respektive tillståndsområde. Om du inte uppfyllt infiskningskravet skickas en kommunicering ut och du får möjlighet att kommentera varför fisket inte bedrivits som planerat.

Ändra i ditt fisketillstånd

Om någon av uppgifterna som står på tillståndet ändras, tillexempel vid ett skrovbyte, behöver du skicka in en ansökan om att ändra i ditt fisketillstånd. Vår handläggningstid är ca två månader.

Du som fiskar nordhavsräka i norsk ekonomisk zoon är själv ansvarig för att medföra gällande norska föreskrifter ombord på ditt fartyg. Du hittar mer information om norska föreskrifter här Norska föreskrifter

Bottentrålning efter nordhavsräka får endast bedrivas med artsorterande rist på djup större än 60 meter och är reglerat med tillståndsplikt som kräver utbildning av Havs- och vattenmyndigheten, Anmälan till kurs.

Endast fartyg som har en fungerande AIS (Automatic Identification System) ombord får fiska efter nordhavsräka i området.

Inom nationalparken finns även åtta stängda områden där trålfiske är förbjudet under hela året, vilket avser skydda sällsynta och utrotningshotade djurarter. Läs mer på Västerhavet - Skyddade områden

Gullmarsfjorden är ett marint naturreservat. Fisketillstånd i Gullmarsfjorden beviljas för högst ett år åt gången och med giltighet endast under de tider och på de särskilda villkor som står i tillståndet. Högst fyra fartyg kan beviljas tillstånd i Gullmarsfjorden samtidigt.

Publicerad: 2013-11-27
Granskad: 2021-04-20
Sidansvarig: Webbredaktion