Hitta på sidan

Fisketillstånd för fiske efter nordhavsräka

Svenska fiskefartyg, oavsett längd, behöver en fiskelicens för att fiska efter nordhavsräka.

Inga nya räkfisketillstånd medges

I nuläget är beståndssituationen sådan att inga nya räkfisketillstånd medges.

Om du söker förnyat tillstånd måste du mellan 1 januari–30 november året innan ha rapporterat en fångst av minst 1000 kg. Om det finns särskilda skäl, kan Havs- och vattenmyndigheten medge undantag från kravet om rapporterad fångst.

Byter du skrov måste du skicka in en ny ansökan till HaV. Om din fiskelicens upphör att gälla under året så upphör även ditt särskilda tillstånd att gälla.

Publicerad: 2013-11-27
Granskad: 2021-04-20
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information