Hitta på sidan

Fiske efter pelagiska arter

Pelagiska fiskerättigheter som kräver särskilt tillstånd fördelas genom fleråriga individuella fiskerättigheter. Här följer en sammanfattning av reglerna som ligger till grund för de årliga fördelningarna.

Det krävs ett särskilt tillstånd för att fiska efter pelagiska arter med trål och vadredskap, som är djupare än 45 meter och över 360 meter i omkrets. En fiskelicensinnehavare får högst ha pelagiskt fisketillstånd för två fartyg och får inte inneha mer än tio procent av de tilldelade kvoterna.

Du behöver inte det särskilda tillståndet om du fiskar:

  • med trål i Östersjön, och fartyget är mindre än 12 meter.
  • med trål efter sill- och skarpsill i norra Östersjön, delområde 30-31, och fartyget är mindre än 15 meter.

Vill du börja fiska med trål eller vadredskap, med ett fartyg som är mindre än de angivna måtten, behöver du däremot ansöka om ändrad fiskeinriktning. Ansökan om fiskelicens på grund av förändring Word, 116 kB..

Överlåtelse av pelagiska fiskerättigheter

Genom överlåtbara fiskerättigheter kan du som fiskelicensinnehavare överlåta hela eller del av din kvot till en annan fiskelicenshavare. Ansökan om tillfälliga överlåtelse görs via e-tjänsten Fiskerätt.

Frågor och svar

Pelagiska arter är arter som lever i öppet hav, till exempel sill, skarpsill och makrill.

Den som innehar fiskerättigheter ansvarar för att de tilldelade fångstmängderna inte överskrids. Om överfiske ändå sker, har Havs- och vattenmyndigheten rätt att

  1. återkalla tilldelad fångstmängd för pågående fiskeperiod, eller
  2. göra avdrag av tilldelning av fångstmängd för kommande fiskeperiod.

Återkallad eller avdragen kvantitet ska motsvara den överfiskade kvantiteten. Detta gäller även om överfisket ägt rum vid fiske som en tidigare innehavare av fiskerättigheten har bedrivit.

Pelagiska fiskerättigheter gäller i 10 år och fastställs som en kvotandel i promille.

Årliga pelagiska fiskemöjligheter är årliga kvantiteter angivna i kilogram och som baseras på tillståndsinnehavarens andel av kvoten.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2023-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion