Hitta på sidan

Fisketillstånd för fiske efter siklöja med partrål i Bottenviken

Du som vill fiska yrkesmässigt efter siklöja med partål i Skelleftebukten-Skötgrönnan i Bottenviken behöver ett fisketillstånd. Tillstånden gäller mellan den 20 september – 31 oktober varje år. Du behöver ha en giltig fiskelicens under hela perioden som tillståndet gäller.

Förnyat tillstånd

Tillståndet förnyas automatiskt om tillståndet har nyttjats föregående år. För att tillståndet ska anses vara nyttjat krävs att du har fiskat och rapporterat fångst av siklöja till Havs-och vattenmyndigheten. Om du inte har nyttjat ditt tillstånd men har särskilda skäl, såsom sjukdom eller liknande, kan du i vissa fall få fortsatt tillstånd. I sådana fall behöver du skicka in ett intyg som visar varför du inte kunnat fiska.

Du kan läsa mer om regler för fiske av siklöja här.

Nyetablering av fiske efter siklöja med partrål

Du som fiskat med stöd av fiskelicens under minst fem månader per år de senaste två åren kan ansöka om fisketillstånd för fiske efter siklöja med partrål. Ansökan ska skickas till länsstyrelsen, som med eget yttrande överlämnar ansökan till Havs- och vattenmyndigheten för prövning.

Publicerad: 2017-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion