Hitta på sidan

Särskilt tillstånd för fiske efter siklöja med partrål i kustvattenområdet

Du behöver ett fiskettillstånd för trålfiske i trålområde B. 2.7-2.13 Skelleftebukten-Skötgrönnan i Östersjön (siklöjetillstånd).

Tillstånden gäller mellan den 20 september – 31 oktober varje år. Tillståndet förnyas automatiskt om tillståndet har nyttjats föregående år.

Observera att om fiskelicensen upphör att gälla under tillståndsperioden så upphör även siklöjetillståndet.

Nyetablering

Om resurssituationen tillåter, får en ansökan om fisketillstånd för trålfiske efter siklöja också beviljas till sökanden som bedrivit annat fiske med stöd av fiskelicens under minst fem månader per år under de två senaste kalenderåren före ansökan. Ansökan görs till länsstyrelsen, som med eget yttrande överlämnar ansökan till Havs- och vattenmyndigheten för prövning.

Ansök på denna blanketten.

Du kan läsa mer om siklöja och beståndets utveckling här.

Publicerad: 2017-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion