Gös - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Hitta på sidan

Här hittar du information om minimimått, maximimått, fredningsområden och redskapsbegränsningar för fiske efter gös.

Minimimått, maximimått och fångst­begränsningar för Gös

Minimimått för gös är 45 centimeter i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren med angränsande vattendrag. Detta är kopplat till redskapsregler gällande nät som är olika för de olika sjöarna.

För Östersjöns samtliga delområde är minimimåttet 45 centimeter för fiske med handredskap. Från gränsen mellan Östhammars och Tierps kommuner till länsgränsen mellan Västernorrland till Västerbottens län gäller minimimått 45 centimeter och maximimått 60 centimeter, en fångstbegränsning på sammanlagt högst tre fiskar av den sammanlagda fångsten av gös och gädda per person och dygn, samt nätfiskeförbud på grundare vatten än tre meter under tiden 1 september–10 juni. Detta gäller fisket med handredskap och ryssjor.

Fiskeregler och fiske i fredningsområden

Fiske efter gös är förbjudet i vissa fredningsområden i Vänern från och med 25 april till och med 25 maj. Även i andra områden finns lokala bestämmelser. Se svenskafiskeregler.se för information om fredningsområden.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Fakta om gös och gösbestånden

Läs mer om gösen och hur bestånden mår.

Gös. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad: 2015-08-07
Uppdaterad: 2021-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion