Torsk - regler för fritidsfiskare

Hitta på sidan

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för torskfiske.

Torsk. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Regler för torskfiske 2023

Fritidsfisket på torsk i västra och östra Östersjön begränsas under 2023 med hänsyn till de svaga torskbestånden. I Ices delområde 23 (Öresund) och i delområde 24 innanför 6 nm från baslinjen införs det en bag limit på 1 torsk per person per dag. Utanför 6 nm från baslinjen i SD 24 är det dock helt förbjudet att fritidsfiske efter torsk. Under tiden 15 januari till 31 mars är det helt förbjudet att fritidsfiske torsk i SD 23 och 24.

I hela Ices delområden 25, 26 och utanför 6 nm från baslinjen i Ices delområde 24 är det fortsatt förbjudet att bedriva fritidsfiske efter torsk under hela året.

Oavsiktliga bifångster av torsk, under den period då det inte är tillåtet att fritidsfiske efter torsk, skall genast släppas ut i vattnet, vare sig den är levande eller död.

Ovanstående begräsningar och förbud gäller allt fritidsfiske, såväl med handredskap som fiske med garn och ryssjor.

Karta över Sveriges kustområden. Delområde 22-24 är markerade.Förstora bilden

Öresund, Bälthavet och Arkonahavet. Klicka på kartan för att se en större version.

Maskstorlek i passiva nätredskap

Maskstorlek

Storlek

Område

110 mm

Östersjöns samtliga delområden

120 mm

Skagerrak, Kattegatt

Minimimått för torsk

Minimimått

Storlek

Område

38 cm

Östersjöns samtliga delområden

30 cm

Skagerrak, Kattegatt

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Observera att särskilda regler gäller för dig som bedriver yrkesmässigt fiske i havet. Enligt EU:s kontrollförordning 1224/2009 artikel 48 måste fiskare som förlorar sina redskap i havet rapportera förlusten inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.

Förlusten rapporteras till FMC via telefon 0771-10 15 00 eller e-post. Rapporterar du fiskeuppgifter i elektronisk loggbok ska förlusten av redskap rapporteras i den. Vilka uppgifter som ska rapporteras kan du läsa om här.

Rapportera in sjuka fiskar

Rapportera in sjuka och skadade fiskar via SVA:s rapporteringsportal.

Publicerad: 2015-08-07
Uppdaterad: 2021-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion