Torsk - regler för fritidsfiskare

Hitta på sidan

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för torskfiske.

Regler för torskfiske

Regler för 2021

Under 2021 är det reglerat hur mycket torsk som får behållas vid sport- och fritidsfiske i Östersjöns delområde 22 till 26, det vill säga Bälthavet, Öresund, Arkonahavet, och Östersjön öster om Bornholm.

I Bälthavet och Öresund (ICES delområde 22 och 23) får man behålla 5 torskar per person per dag under 2021. Undantag finns för tiden mellan 1 februari 2021 och 31 mars 2021 då man endast får behålla 2 torskar per person per dag i dessa områden. Detta för att skydda lekande torsk.

I Arkonahavet (ICES delområde 24) får man inte fiska torsk utanför sex nautiska mil från baslinjen. Detta för att skydda det hotade östra torskbeståndet. Får man en torsk, ska den skonsamt och skyndsamt sättas ut i havet igen.

I Arkonahavet får man innanför 6 nautiska mil behålla 5 torskar per person per dag. Undantag för tiden mellan 1 februari 2021 och 31 mars 2021 där man endast får behålla 2 torskar per person per dag.

Öster om Bornholm (ICES delområde 25 och 26) får man inte fiska torsk under 2021, och fångade torskar ska skonsamt och skyndsamt sättas ut i havet igen.

Karta över Sveriges kustområden. Delområde 22-24 är markerade.

Öresund, Bälthavet och Arkonahavet. Klicka på kartan för att se en större version.

Maskstorlek i passiva nätredskap

Maskstorlek

Storlek

Område

110 mm

Östersjöns samtliga delområden

120 mm

Skagerrak, Kattegatt

Minimimått för torsk

Minimimått

Storlek

Område

38 cm

Östersjöns samtliga delområden

30 cm

Skagerrak, Kattegatt

Torsk. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Rapportera in sjuka fiskar

Rapportera in sjuka och skadade fiskar via SVA:s rapporteringsportal.

Publicerad: 2015-08-07
Uppdaterad: 2021-06-23
Sidansvarig: Webbredaktion