Torsk, fiskeregler och biologi

De kustnära bestånden av torskfiskar är idag starkt hotade och flera åtgärder har vidtagits för att rädda dem. Förbudet är till för att skydda dessa fiskar under och efter leken.

Om rapporten

För att öka kunskapen om torskfiskarna har Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Statens Lantbruksuniversitet och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram informationsfoldern "Torsk, fiskeregler och biologi".

Läs mer om minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för torsk.

Publicerad: 2016-12-28
Sidansvarig: Webbredaktion