Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Hitta på sidan

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Östersjön

Minimimått och fredningstider

Minimimått på 60 centimeter gäller i Östersjöns samtliga delområden. Fredningstiderna varierar längs kusten beroende på område i Östersjön (se svenskafiskeregler.se för detaljerad information).

Fredningsområden

Finns längs hela Östersjökusten. Du hittar beskrivning av fredningsområdena på svenskafiskeregler.se

Redskapsbestämmelser

Fiske med drivgarn är förbjudet inom hela Östersjön. Fiske efter lax och öring med drivlinor, förankrade linor och förankrade flytnät är förbjudet inom kustvattenområdet i Bottenhavet och Bottenviken. Det finns också bestämmelser för vilka maskstorlekar som får användas i olika områden.

Vid dörj-, trolling- och utterfiske i Östersjön är fångst av lax som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt förbjudet under hela året. Den som fångar sådan, icke fenklippt, fisk ska genast släppa ut den i vattnet.

Läs mer på svenskafiskeregler.se.

Regler för yrkesfiskare

Läs mer om de regler som gäller för yrkesfiske efter lax i ICES delområden 22-31.

Skagerrak och Kattegatt

Minimimått

45 centimeter Skagerrak och Kattegatt. 50 centimeter i Svinesund och Idefjorden.

Fredningstider

1 oktober–31 mars.

Fredningsområden

Ett flertal längs hela kusten av Skagerrak och Kattegatt.

Fiskemetoder och redskap

Fiske efter lax och öring med drivnät och förank­rade flytnät är förbjudet inom kustvattenområdet i Skagerrak och Kattegatt.

Inom vattenområden med större djup än 3 meter enligt gällande sjökort är fiske efter lax med nät förbjudet. På grundare vatten än 3 meter gäller särskilda regler för nätfiske.

Vid fiske med handredskap i Skagerrak och Kattegatt, förutom i Svinesund och Idefjorden, får högst två fiskar per dygn och fiskare behållas av den sammanlagda fångsten av lax och öring.

I Svinesund och Idefjorden får endast kilnot, spö och handlina användas för att fånga lax och öring. Högst två spön eller handlinor per person och högst två beten per spö eller handlina får användas.

I Svinesund och Idefjorden får kilnotar för fångst av lax eller öring inte användas mellan fredag kl. 18.00 och måndag kl. 06.00.

Vid fiske med fast redskap, förutom i Svinesund och Idefjorden, ska lax
som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt genast släppas ut i vattnet.

I Svinesund och Idefjorden får endast kilnot, spö och handlina användas för att fånga lax och öring. Högst två spön eller handlinor per person och högst två beten per spö eller handlina får användas.

För fiske med kilnot krävs särskilt tillstånd som söks hos länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Fångstbegränsningar

Vid fiske med handredskap får sammanlagt högst två fiskar av någon av arterna lax och öring fångas per dag.

Vänern, Vättern, Mälaren och Storsjön

Redskapsbestämmelser

Nätfiske får ske på allmänt vatten med maximalt 100 meter nät i de fyra största sjöarna och 180 meter i Storsjön. Dispens kan ges till yrkesmässigt fiske. Detaljerade bestämmelser för nätfisket i de stora sjöarna gäller, både med avseende på säsong, djup och maskstorlek.

Fredningstid

I Gullspångsälven är laxen fredad under hela året, i Klarälven den 20 maj till 15 oktober, i övriga vattendrag som står i förbindelse med Vänern, Vättern och Mälaren från 15 september till 31 december och i vattendrag som står i förbindelse med Storsjön från 1 september till 31 oktober.

Minimimått

60 centimeter i hela tillämpningsområdet.

Fredade arter och stammar

Vild lax och öring får inte landas i Vänern. Endast fettfeneklippt odlad lax och öring får landas.

Fångstbegränsning

I Vänern får under varje dygn fångas och behållas sammanlagt högst tre fiskar av arterna lax och öring per fiskare.

I Vättern får under varje dygn fångas och behållas sammanlagt högst tre fiskar av arterna lax, röding och öring per fiskare. Därav får högst två fiskar vara röding.

Fredningsområden

Vänern (Klarälven, Gullspångsälven, Tidan) och Vättern (sju delområden vid åmynningar samt tre centrala fredningsområden i sjön).

Fakta om lax och laxbestånden

Läs mer om laxen och hur bestånden mår.

Lax, illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Sök fiskevårdsområden via karta

fiskekartan.se hittar du information om alla Sveriges fiskevårdsområden.

Du kan se vilka fiskarter som finns i olika områden och hitta information om fiskekort och föreningar.

Rapportera förlorade eller upphittade fiskeredskap

Om du hittar övergivna fiskeredskap eller har förlorat fiskeredskap kan du rapportera det på sidan GhostGuard.

I GhostGuard kan du skriva in redskapets koordinater. Du kan också se var förlorade fiskeredskap har hittats. Det underlättar vid städinsatser som exempelvis draggning.

Rapportera in sjuka fiskar

Rapportera in sjuka och skadade fiskar via SVA:s rapporteringsportal.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad: 2017-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion