Lax

Hitta på sidan

Lax (Salmo salar) finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Lax. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Information om laxfiske och fiskeregler

Bestånd och hälsa

I Sverige finns cirka 40 bestånd av vild lax, det vill säga naturligt reproducerande bestånd utan någon odling av laxungar.

Miljöförhållandena i varje enskild älv och i Östersjön, Atlanten och Vänern påverkar laxbestånden liksom fisket både i älven, i havet och Vänern. När livsvillkoren för laxbestånden förändras påverkas också laxens hälsa, från bestånd till bestånd och mellan olika år.

  • När det gäller fiskförvaltningen lämnar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, underlag till regeringen om förhandlingar inom den gemensamma fiskeripolitiken i EU.
  • HaV har rätten att besluta om regler för fisket i havet, i Vänern och för samtliga vattendrag med lax, det omfattar såväl yrkes- som fritidsfiske efter lax.
  • HaV har också ansvar för kontroll av yrkesfiskets landningar och rapportering av fångster medan Kustbevakningen har ansvar för kontroll av fisket till havs. Anslag 1:11 till Åtgärder för Havs- och vattenmiljön används bland annat för att stödja fisketillsyn i vattendrag med lax.
  • HaV har inget uppdrag att bedriva forskning och har inget eget forskningsanslag att fördela. Vi arbetar på flera andra sätt för att forskning som är viktig för HaV:s arbete, bland annat fiskförvaltningen, ska genomföras.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Frågor och svar om lax

Vi har samlat information om laxbestånden i svenska vatten, HaV:s arbete med laxförvaltning och vår roll i forskningen om till exempel laxhälsa i ett antal frågor och svar.

Fakta om lax

Lek

Rommen läggs och befruktas i lekgropar på strömsatta grusbottnar på hösten och kläcks på våren.

Vandringar

Utpräglad vandringsfisk. Kläcks och leker i rinnande vatten men tillväxer däremellan i hav eller sjö.

Ålder vid könsmognad

Könsmogen vid 2–9 års ålder (varierar inom och mellan älvar). Oftast blir nordliga bestånd könsmogna senare.

Maximal ålder och storlek

Kan bli 15 år, 150 cm lång och väga uppåt 40 kg.

Biologi

När ynglen kläcks i älven lever de av gulesäcken i gruset i 1–2 månader. Sedan, i det fria älvstadiet, äter laxungen (då kallad stirr) insekter och kräftdjur. När laxungen utvecklats till smolt (1–5 års ålder) utvandrar den till Östersjön, Atlanten eller Vänern (beroende på uppväxtälv) för att växa sig stor och äter då fisk. Efter 1–4 år i havet återvänder laxen till sin hemälv för lek (äter då ingen föda). En korsning mellan laxen och öringen kallas laxing.

Rapportera in sjuka fiskar

Rapportera in sjuka och skadade fiskar via SVA:s rapporteringsportal.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion