Ostron - Minimimått och fiskemetoder

Hitta på sidan

Här hittar du information om minimimått och fiskemetoder för fiske efter ostron.

Fiske efter ostron

Det krävs i regel markägarnas tillstånd för att plocka ostron.

Fiske efter ostron är nämligen förbehållet markägaren (innehavaren av den enskilda fiskerätten) inom 200 meter från fastlandet eller från en ö av minst 100 meters längd.

Minimimått

För att få fånga ett ostron skall dess minsta diameter eller bredd vara 6 centimeter.

Fredningstid för ostron

Det är tillåtet att fiska ostron året om i svenska vatten.

Fakta om ostron och artbestånd

Läs mer om ostron och hur bestånden mår.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Att sälja och köpa fångst

Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst eftersom det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk.

Läs mer om försäljningsförbudet för fritidsfiskare.

För dig som köper fiskeriprodukter i första handelsledet, så kallade förstahandsmottagare, finns särskilda regler.

Läs om vad som gäller för dig som köper fisk och skaldjur i första handelsled.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad: 2015-08-07
Sidansvarig: Webbredaktion