Gädda - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar i Östersjön

Hitta på sidan

Minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.

Fredningstider

Under perioden 1 mars ‑ 31 maj är det förbjudet att fiska efter gädda inom Gotlands kustvatten, Kalmarsund samt kustvattnen runt Öland.

Minimimått och maximimått

  • Minimimått: 40 cm
  • Maximimått: 75 cm

Storleksbegränsningen gäller hela Östersjön utom Bottenviken.

Fångstbegränsning vid fiske med handredskap

Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn. Fångstbegränsningen gäller hela Östersjön utom Bottenviken.

Från gränsen mellan Östhammars och Tierps kommuner till länsgränsen mellan Västernorrland till Västerbottens län gäller en fångstbegränsning för gös och gädda till sammantaget tre fiskar.

Fakta om gäddan och gäddbestånden

Läs mer om gäddan och hur bestånden mår.

Gädda. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad: 2015-08-07
Uppdaterad: 2019-09-03
Sidansvarig: Webbredaktion