Gädda - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar i Östersjön

Hitta på sidan

Här hittar du information om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.

Fredningstider för Gädda

Under perioden 1 mars ‑ 31 maj är det förbjudet att fiska efter gädda inom Gotlands kustvatten, Kalmarsund och Öland.

På kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län finns flera fredningsområden. Fredningsområden hittar du i kartan på Svenska fiskeregler.

Nätfiskeförbud på grunt vatten (grundare än tre meter) gäller i Norrbotten och Västerbotten under perioden 1 april–10 juni samt 1 oktober–31 december.
I Västernorrland, Gävleborg och norra Uppsala gäller förbudet 1 september till 10 juni. I samma område är dessutom nätfiske förbjudet på samtliga djup under perioden 15 oktober–30 november.

Minimimått och maximimått

  • Minimimått: 40 cm
  • Maximimått: 75 cm

Storleksbegränsningen gäller hela Östersjön utom Bottenviken.

Fångstbegränsning vid fiske med handredskap och ryssjor

Vid fiske med handredskap och ryssjor gäller en fångstbegränsning för gös och gädda till sammantaget tre fiskar. Fångstbegränsningen gäller hela Östersjön utom Bottenviken.

Fakta om gäddan och gäddbestånden

Läs mer om gäddan och hur bestånden mår.

Gädda. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta.

Här kan du också hitta information om fredningsområden och regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Lagstiftning

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Information om vilka författningar som reglerar yrkesfisket finns på sidan om lagstiftning som rör yrkesfisket.

Publicerad: 2015-08-07
Uppdaterad: 2021-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion