Gäddfiske i Östersjön

Minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.

Gädda. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Fredningstider

Under perioden 1 mars ‑ 31 maj är det förbjudet att fiska efter gädda inom Gotlands kustvatten, Kalmarsund samt kustvattnen runt Öland.

Minimimått och maximimått

  • Minimimått: 40 cm
  • Maximimått: 75 cm

Storleksbegränsningen gäller hela Östersjön utom Bottenviken.

Fångstbegränsning vid fiske med handredskap efter gädda i Östersjön

Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn. Fångstbegränsningen gäller hela Östersjön utom Bottenviken.

Från gränsen mellan Östhammars och Tierps kommuner till länsgränsen mellan Västernorrland till Västerbottens län gäller en fångstbegränsning för gös och gädda till sammantaget tre fiskar.

Fakta om gäddan och gäddbestånden

Läs mer om gäddan och hur bestånden mår.

Fiskeregler och fiske i fredningsområden

Om du vill vet vilka regler som gäller i det område du tänker fiska kan du söka efter fiskeregler via karta på sidan Svenska fiskeregler.

Sök fiskeregler via karta

svenskafiskeregler.se kan du söka fiskeregler via karta. Här kan du också hitta regler för olika redskap för just det område där du ska fiska.

Lagstiftning som rör fritidsfisket

Information om vilka författningar som reglerar fritidsfisket finns på sidan om lagstiftning som rör fritidsfisket.

Publicerad: 2015-08-07
Sidansvarig: Webbredaktion