Krabbtaska/krabba (Cancer pagurus)

I svenska vatten förekommer krabban i Kattegatt, Skagerrak och norra Öresund. Det sker i dag inga undersökningar av krabbans beståndsstatus, men loggboksdata och intervjuer med fiskare tyder på att beståndet ligger på en relativt hög nivå.

Krabba, krabbtaska. Illustration.

Illustration: Lennart Molin.

Leken

Krabban parar sig under sommaren. Honorna vandrar mot strömmen för lek. Antagligen finns det speciella lekområden för krabba, men det saknas bekräftade uppgifter på detta.

Honorna kan förvara säden i flera år och lägga ägg två till tre gånger efter parning. Under hösten läggs äggen som bärs under bakkroppen.

Såväl före som efter äggläggning håller sig honan stilla och intar inte föda på sex till åtta månader. Ägg och larver driver i den fria vattenmassan.

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten. Omslag till rapport.

Läs rapporten
Publicerad:
4 februari 2020

I resursöverikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Försök med märkta krabbor visar att hanarna är stationära men att honorna rör sig mycket. Vandringar på över 100 kilometer har konstaterats.

Biologi

Krabban lever på klippbotten och stenrev under sommaren på 6–30 meters djup och under vintern på 30– 50 meters djup. Födan består av musslor och andra bottendjur

Fiskeregler för krabba

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion