Krabbtaska/Krabba

Hitta på sidan

I svenska vatten förekommer krabban (Cancer pagurus) i Kattegatt, Skagerrak och norra Öresund. Det sker i dag inga undersökningar av krabbans beståndsstatus, men loggboksdata och intervjuer med fiskare tyder på att beståndet ligger på en relativt hög nivå.

Krabba, krabbtaska. Illustration.

Illustration: Lennart Molin.

Leken

Krabban parar sig under sommaren. Honorna vandrar mot strömmen för lek. Antagligen finns det speciella lekområden för krabba, men det saknas bekräftade uppgifter på detta.

Honorna kan förvara säden i flera år och lägga ägg två till tre gånger efter parning. Under hösten läggs äggen som bärs under bakkroppen.

Såväl före som efter äggläggning håller sig honan stilla och intar inte föda på sex till åtta månader. Ägg och larver driver i den fria vattenmassan.

Vandringar

Försök med märkta krabbor visar att hanarna är stationära men att honorna rör sig mycket. Vandringar på över 100 kilometer har konstaterats.

Biologi

Krabban lever på klippbotten och stenrev under sommaren på 6–30 meters djup och under vintern på 30– 50 meters djup. Födan består av musslor och andra bottendjur.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler för krabba

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion