Arkadien

Arkadien är en badplats i Norrtälje kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Vattentoaletter dam/herr/hwc Ramp ut i vattnet för rullstolar

Hitta hit

Kontakta Norrtälje kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@norrtalje.seTel: 0176-71000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:00-0.80.02.7Vindriktning 53grader
22:00-0.70.02.9Vindriktning 53grader
1:00-0.40.02.7Vindriktning 52grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattenyta på Långsjön 20,9 km2, medeldjup. Avrinningsområdet är högsta punkten av vattenytan. Medeldjup 4,1m Total strandlinje 11,5 km. Badplatsens strandlinje omfattar 80m. Botten: sand i anslutning till sandstrand med delvisa partier av klippor och gräsytor som driftas enligt grönskötsel. Två bryggor, en anpassad för barn på lägre djup och en lång till djup för dykning. Handikappanpassad badstrand. Promenadstråk genom badet samt kajakuthyrning i anslutning till badplatsen. Motionssimbojar utplacerade, del av Kultur och Fritids verksamhet på badplatsen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Utmärkt Badvattenkvalité 2022--ej krav på uppdateringsfrekvens. Senast uppdaterad 2022.
  Senast uppdaterad: 2022-10-27
  Uppdaterad av: Norrtälje Kommun
  Nästa uppdatering: 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareNorrtälje Kommun Fastighetsavdelningen Adress Box 802 Besöks­adressEstunavägen 14, 761 28 Norrtälje Telefon0176-10 000E-postkontaktcenter@norrtalje.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö och Hälsa Norrtälje Kommun Adress Estunavägen 14, 76128 Norrtälje Besöks­adressEstunavägen 14, 76128 Norrtälje Telefon0176-10 000E-postkontaktcenter@norrtalje.se
  Övrigt
  Hemsidawww.norrtalje.seTelefon0176-71000E-postkontaktcenter@norrtalje.se