Anordna möten med verksamhetsutövare och avloppsentreprenörer

Hitta på sidan

Det kan vara en god idé att ordna regelbundna informationsmöten för verksamhetsutövare. Mötena kan läggas upp som en minimässa med utställare av avloppsprodukter, kanske i samarbete med närliggande kommuner.

Till mötet kan också bjudas in avloppsentreprenörer, politiker och andra förvaltningar. Till exempel kan den tekniska förvaltningen informera om möjlighet att ansluta till kommunalt VA.

Andra liknande aktiviteter:

  • delta på bomässor och liknande
  • delta på årsmöte för en förening för ett fritidshusområde, LRF eller en vägförening
  • ordna en utställning på biblioteket

Återkommande informationsmöten för avloppsentreprenörer kan också vara en god investering. Entreprenörerna kan då bli mer specifikt informerade om vilken tillsyn som planeras, skyddsnivåer, lagstiftning, vad som krävs av en avloppsansökan med mera. De får också större möjlighet att anpassa sin verksamhet efter behoven de närmaste åren om de vet vad som är på gång.

En möjlighet att hålla kontakt med entreprenörerna är via maillistor eller SMS-tjänster. Glöm inte att kommunen måste agera konkurrensneutralt när entreprenörer och leverantörer bjuds in till informationsmöten.

Alternativt kan miljöförvaltningen hålla en informationsträff riktad till just de verksamhetsutövare som omfattas av tillsynen i ett särskilt område.

Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion