Praktiska förberedelser

Hitta på sidan

Interna handläggningsrutiner och skrivmallar

Det kan underlätta om det finns skriftliga interna handläggningsrutiner för tillsynen, speciellt om flera handläggare utför tillsynsarbetet. Det är också effektivt om det i verksamhetssystemet finns handläggningsstöd i form av skrivmallar för de vanligaste skrivelserna och besluten. Då kan mallen kopplas direkt till det aktuella ärendet och användas som underlag för skrivelsen.

Utrustning

Till de mer handfasta förberedelserna hör införskaffande av utrustning som behövs för tillsynen, bland annat för att kunna öppna och lyfta tunga lock. Exempel på utrustningslista:

Skyddsutrustning

 • Handskar, regnkläder och skor/stövlar med stålhätta
 • Handdesinfektion/handtvättmöjlighet (vattendunk & tvål)
 • Trasor/papper
 • Förstahjälpen-kit
 • Avfallspåse

Hjälpmedel

 • Krokar, spett och liknande för att kunna lyfta tunga lock
 • Öppnare för A-brunn
 • Skiftnyckel och skruvmejsel (för att kunna lossa vissa brunnslockslåsningar)
 • Ficklampa
 • Kamerafunktion (kamera/mobiltelefon/surfplatta)
 • Skrivunderlägg och blyertspenna (funkar även om det regnar)
 • Färgningsmedel, och eventuellt en UV-lampa, för att vid behov kunna identifiera utsläppspunkt
 • Surfplatta om dokumentation sker elektroniskt.

Mätutrustning

 • Måttband eller tumstock
 • Klucklod
 • Lod eller pejlsticka
 • Planlaser
 • Jordprovtagare
 • Fältutrustning för provtagning och analys av avloppsvatten
 • GPS
 • Kamera för inspektion av ledningar

Vaccination

Till de praktiska förberedelserna hör också eventuell vaccination av tillsynspersonal. Kontakt med avloppsvatten ökar risken för hepatit A och eftersom handläggare i samband med avloppstillsyn rör sig mycket ute i skog och mark kan en vaccination mot såväl TBE (fästingburen hjärninflammation) som stelkramp vara lämpligt.

Tips inför tillsyn

 • Informera på webben om hur avloppstillsynen går till, hur många som fått föreläggande/förbud och vilken tillsyn som står på tur.
 • Ha länk till informationsmaterial om små avloppsanläggningar på webben, till exempel ”Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp” eller råd om skötsel av avloppsanläggningar.
 • Informera på webben om hur ansökningsprocessen går till och ha lätt tillgängliga ansökningsformulär, gärna som e-tjänst.
 • Samarbeta med mäklare och avloppsentreprenörer, till exempel genom att anordna informationsträffar.
 • Ha färdiga formulär (eventuellt webbformulär) för förfrågan om en fastighets avloppsstatus, för fastighetsägare, husspekulanter och mäklare.
 • Använd ett kommunövergripande gemensamt informationsmaterial avseende vattenfrågor för att öka medvetenheten hos allmänheten.
Publicerad: 2022-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion