Överklagande, uppföljning och avslut

Handläggning vid överklagande, uppföljning av att åtgärder vidtas och avslut av ärendet.