Förberedelser och inspektion

Förberedelser av tillsynsärenden samt planering och genomförande av inspektioner.